Hình ảnh môn phái thập niên 90

Hình ảnh môn phái thập niên 90
Trước năm 2000 mặc dù lực lượng HLV của môn phái còn mỏng nhưng phong trào và khí thế thì luôn sôi nổi.
Một số hình ảnh hoạt động của môn phái