Hội diễn lần thứ 4 môn phái Lạc Việt Võ Đạo

Trong tháng 11 năm 2019, môn phái Lạc Việt Võ Đạo đã tổ chức Hội diễn toàn môn phái lần thứ 4. Hội diễn có sự tham gia của 10 võ đường ở hai nội dung thi đấu đối kháng và biểu diễn
Hội diễn lần thứ 4 môn phái Lạc Việt Võ Đạo
Tham dự Hội diễn lần này có 10 võ đường tham gia biểu diễn và thi đấu giành 102 huy chương nội dung đối kháng và 39 huy chương nội dung biểu diễn

https://youtu.be/C6uAKs59-gQ