Lịch tập trên các võ đường

Võ đường HVAN
Võ đường Học Viện An Ninh Nhân Dân
ĐC: Km 9 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 T.Gian tập: 16g30 đến 18g30  thứ  2, 4, 5
 HLV: Giàng A Sở

Tác giả bài viết: Võ sư: Nguyễn Thành Chung

Nguồn tin: Môn phái