VÕ ĐƯỜNG KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

VÕ ĐƯỜNG KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN
Lịch tập tại Võ đường khoái Châu - Hưng Yên
Võ đường khoái Châu - Hưng Yên đang tập tại Trung Tâm Thể Thao Huyện

Tác giả bài viết: Võ sư: Nguyễn Thành Chung

Nguồn tin: Môn phái