THÔNG BÁO THI LÊN ĐAI KỲ 116

THÔNG BÁO THI LÊN ĐAI KỲ 116
Môn phái tổ chức thi lên cho tất cả các môn sinh đã và đang tập theo hệ bài tập của Môn phái: LẠC VIỆT VÕ ĐẠO - Với các trình độ từ Huyền đai Nhất đẳng ( Thi lần thứ nhất ) cho tới các bậc đai Hồng đai và Hoàng đai
- Lịch thi:
+ 17g00 đến 20g00 thứ bảy, ngày 15.11.2014  9 ( Giờ đầu nhóm thi của lứa tuổi 5t đến 14 tuổi )
+   19g00 đến 21g30 Chủ nhật, ngày 16.11.2014 ( Giờ đầu thi Quyền, giờ sau thi Binh Khí ).
+ 19g30 thứ sáu, ngày 21.11.2014 Trao đai, Giấy chứng nhận .
- Các Môn sinh đăng ký thi khai theo mẫu đơn tại đây  (link dự phòng)hoặc trên FB - LẠC VIỆT VÕ ĐẠO  và nộp đơn đăng ký thi tại Trung Tâm Huấn Luyện  LẠC VIỆT VÕ ĐẠO  ( Mỹ Đình ). 
 - Thủ tục: + Đơn đăng ký thi  + Ảnh 3 x 4 ( mặc áo võ phục của Môn phái ) + Lệ phí 150.000 đ
 - Hạn nộp đơn ngày 10.11.2014

Ảnh: Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Đông và Đặng Việt Cường
đang biểu diễn tiết mục thiết đầu công trong kì thi lên đai năm 2003